Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ ZESTAWU DO PREPARATYKI PRÓBEK BIOLOGICZNYCH DO SEM, ZESTAWU Z WIELOSTANOWISKOWYM MINERALIZATOREM MIKROFALOWYM Z KONTROLĄ TEMPERATURY ORAZ FLUORESCENCYJNEGO MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO KLASY BADAWCZEJ”

CPV 31711422-7, 38500000-0, 38634000-8

Otwarcie ofert: 23/01/2017r. godz. 10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 stycznia 2017 o godz. 10.02 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 11 stycznia 2017 o godz. 10.04 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2017 o godz. 08.05 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2017 o godz. 09.24 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2017 o godz. 10.22 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2017 o godz. 09.26 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 19 stycznia 2017 o godz. 10.51 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 23 stycznia 2017 o godz. 12.23 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2017 o godz. 14.18 Robert Górecki