Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Stałą konserwację oraz naprawę klimatyzatorów w budynkach nr 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 34, 36, 41, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 100, 136, 144, 158 na t…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 „Usługa druku i dostawy 10 numerów czasopisma „Głos Akademicki"” CPV: 79823000-9 Otwarcie ofert: 03.02.2017   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU DOMU ASYSTENTA” CPV: 45315700-5, 45331100-7, 45311200-2, 45332200-5, 45332300-6, 45431200-9, 45431100-8, 45262520-2 Otwarcie ofert: 15.02.2017r., …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa materiałów stolarskich” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 14810000-2, 14820000-5, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 24450000-3, 24910000-6, 30197100-7, 30197110-0, 33141128-3, 38730000-8, 3914…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „UDZIELANIE LICENCJI NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA LABVIEW ORAZ MULTISIM W WERSJI ACADEMIC SITE LICENSE TEACHING AND RESEARCH PLUS PRZEZ TRZY LATA” CPV 48460000-0 Otwarcie ofert 30/01/2017 godz. 10…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 „Zabezpieczenie logistyczne XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4, 63511000-4 Otwarcie ofert: 12.01.2017r.   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA STRUKTURALNEGO SAL WYKŁADOWYCH” CPV: 39160000-1, 39130000-2, 39162100-6, 39151000-5 Otwarcie ofert: 02.02.2017 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zaw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ NIESTANDARDOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OBRAZOWEJ” CPV 32581100-0, 30237240-3 Otwarcie ofert 26.01.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnien…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych” CPV: 15894300-4 Otwarcie ofert: 31.01.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia Pełna wer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYKONANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH W KLATCE C W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1 Otwarcie ofert: 27.01.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…