Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych”

CPV: 15894300-4

Otwarcie ofert: 31.01.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 stycznia 2017 o godz. 14.23 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 13 stycznia 2017 o godz. 14.25 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2017 o godz. 14.49 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 13 lutego 2017 o godz. 15.16 Aleksandra Wierzynkiewicz