Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa materiałów stolarskich”

CPV: 03418100-4, 09211000-1, 14810000-2, 14820000-5, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 24450000-3, 24910000-6, 30197100-7, 30197110-0, 33141128-3, 38730000-8, 39141200-4, 39157000-7, 39191100-8, 39224000-8, 39227000-9, 39516000-2, 39561100-3, 39812500-2, 44111000-1, 44171000-9, 44175000-7, 44191000-5, 44191100-6, 44191300-8, 44191400-9, 44191600-1, 44192000-2, 44192200-4, 44212500-4, 44212510-7, 44221000-5, 44221210-0, 44330000-2, 44425200-7, 44521000-8, 44521110-2, 44521140-1, 44521210-3, 44522000-5, 44522200-7, 44523000-2, 44523200-4, 44531100-2, 44531400-5, 44531510-9, 44800000-8, 44812200-7, 44812220-3, 44820000-4, 45223821-7

Otwarcie ofert: 03.02.2017 r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 stycznia 2017 o godz. 14.15 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 24 stycznia 2017 o godz. 14.15 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 27 stycznia 2017 o godz. 12.35 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 27 stycznia 2017 o godz. 12.36 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2017 o godz. 15.10 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 lutego 2017 o godz. 13.50 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 15 lutego 2017 o godz. 12.11 Aleksandra Wierzynkiewicz