Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ NIESTANDARDOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OBRAZOWEJ”

CPV 32581100-0, 30237240-3

Otwarcie ofert 26.01.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 stycznia 2017 o godz. 08.25 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2017 o godz. 08.25 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2017 o godz. 10.16 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 30 stycznia 2017 o godz. 14.52 Robert Górecki