Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„PRZEBUDOWĘ POMIESZCZEŃ NA X PIĘTRZE W BUDYNKU DOMU ASYSTENTA”

CPV: 45315700-5, 45331100-7, 45311200-2, 45332200-5, 45332300-6, 45431200-9, 45431100-8, 45262520-2

Otwarcie ofert: 15.02.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 stycznia 2017 o godz. 13.58 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2017 o godz. 14.02 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 3 lutego 2017 o godz. 14.07 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 9 lutego 2017 o godz. 12.07 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 15 lutego 2017 o godz. 11.43 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 5 kwietnia 2017 o godz. 15.02 Bartosz Tulibacki