Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 „Zabezpieczenie logistyczne XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4, 63511000-4 Otwarcie ofert: 22.02.2017   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania” CPV: 30210000-1, 32323000-3, 32323100-4, 32581100-0, 30237134-7, 30237400-3,30232100-5, 34711200-6, 30237000-9, 30237400-3, 480000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „DOSTAWĘ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO DYSTRYBUCJI”     Pliki do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Projekt umowy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POMIESZCZENIU BUDYNKU NR 55 W KTÓRYM BĘDĄ PRZECHOWYWANE WYSOKOTOKSYCZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE” CPV: 45351000-2, 45450000-6, 45311200-2 Otwarcie ofert: 07.03…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB STOŁÓWKI WOJSKOWEJ” CPV: 45410000-4, 45112100-8, 45453000-7, 45332000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 06.03.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobra…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa artykułów biurowych i drobnego sprzętu biurowego” CPV: 18937000-6, 22600000-6, 24113200-1, 24910000-6, 30125100-2, 30141200-1, 30141300-2, 30190000-7, 30191140-7, 30192000-1, 30192100-2, …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MOBILNEJ STACJI ROBOCZEJ, DWUPROCESOROWEJ STACJI ROBOCZEJ I LAPTOPÓW, STACJI ROBOCZYCH, GŁOŚNIKÓW I KAMERY, KOMPUTERÓW” CPV: 48822000-6; 30214000-2; 32342412-3; 30237240-3 Otwarcie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA PLOTERA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I PAPIERU DO DRUKOWANIA” CPV 30232140-7, 30192113-6, 30192112-9, 44421700-4, 30197630-1 Otwarcie ofert 17.02.2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 przetarg w trybie zapytania o cenę na: „Usługę w zakresie druku i dostawy 40 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 09.02.2017   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 54” CPV: 45443000-4, 45312310-3, 45232130-2 Otwarcie ofert: 28.02.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAWIADOMIENIE O WYBOR…