Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania”

CPV: 30210000-1, 32323000-3, 32323100-4, 32581100-0, 30237134-7, 30237400-3,30232100-5, 34711200-6, 30237000-9, 30237400-3, 48000000-8

Otwarcie ofert: 28.03.2017 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 lutego 2017 o godz. 14.23 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 lutego 2017 o godz. 10.08 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 lutego 2017 o godz. 10.10 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 9 marca 2017 o godz. 13.09 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 28 marca 2017 o godz. 10.31 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 kwietnia 2017 o godz. 13.27 Radosław Jankowski