Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę komputerów, urządzeń biurowych i akcesoriów” CPV: 30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 30234100-9; 48624000-8;30232110-8; 38520000-6; 30237200-1; 30237220-7; 32324600-6; 30121100-4; 301…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 69” CPV: 45351000-2, 45450000-6, 45311200-2 Otwarcie ofert: 12.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „WYMIANĘ OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO OD STRONY UL. KALISKIEGO” CPV: 45342000-6 Otwarcie ofert: 11.05.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU INFORMATYKI I SEKCJI TELEKOMUNIKACJI - SKRZYDŁO "C" WYSOKI PARTER W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6 Otwarcie ofert: 10.05.2017r., godz. 10:0…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNEGO” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 28.04.2017r., godz. 10:00  Pliki do pobrania: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów budynków Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 90630000-2, 90620000-9 Otwarcie ofert: 27.04.2017 godz. 10:00 09.05.2017 godz. 11:00   P…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej” CPV:18100000-0, 18110000-3, 18113000-4, 18141000-9, 18142000-6, 18143000-3, 18212000-8, 18221300-7, 18223200-0, 18230000-0…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 68” CPV: 45443000-4, 45312310-3, 45232130-2 Otwarcie ofert: 09.05.2017r., godz. 10:00   Pliki do pobrania ZAWIADOMIENIE O WYBORZE INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na: „DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DS 4 DLA POTRZEB ZAKWATEROWANIA PODCHORĄŻYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6, 71221000-3 Otwarcie ofert: 08.05.2017r., godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Świadczenie usług badawczych i rozwojowych obejmujących opracowanie i wdrożenie oprogramowania sterującego układani FOSREM poprzez zatrudnienie w ramach umowy o dzieło”     Pliki do pobrania ZAPYTANIE…