Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DS 4 DLA POTRZEB ZAKWATEROWANIA PODCHORĄŻYCH
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6, 71221000-3

Otwarcie ofert: 08.05.2017r., godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 kwietnia 2017 o godz. 09.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 kwietnia 2017 o godz. 09.50 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 kwietnia 2017 o godz. 11.27 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 25 kwietnia 2017 o godz. 14.23 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 kwietnia 2017 o godz. 13.40 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 maja 2017 o godz. 11.57 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 czerwca 2017 o godz. 10.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.35 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.45 Agnieszka Szymaniak