Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO - DYDAKTYCZNEGO”

CPV: 71220000-6

Otwarcie ofert: 28.04.2017r., godz. 10:00

 Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 kwietnia 2017 o godz. 12.47 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 24 kwietnia 2017 o godz. 14.02 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 28 kwietnia 2017 o godz. 11.36 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 10 maja 2017 o godz. 12.46 Bartosz Tulibacki