Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„Dostawę komputerów, urządzeń biurowych i akcesoriów”

CPV: 30213000-5; 30213100-6; 33195100-4; 30234100-9; 48624000-8;30232110-8; 38520000-6; 30237200-1; 30237220-7; 32324600-6;

30121100-4; 30125110-5; 30191400-8; 09211400-5

Otwarcie ofert: 07.06.2017r. 22.06.2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 kwietnia 2017 o godz. 13.40 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 26 kwietnia 2017 o godz. 13.43 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 28 kwietnia 2017 o godz. 15.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 czerwca 2017 o godz. 14.23 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 22 czerwca 2017 o godz. 10.39 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 18 lipca 2017 o godz. 12.50 Radosław Jankowski