Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza DIALOG TECHNICZNY termin składania wniosków: 17.03.2017r., godz. 12:00   OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM REGULAMIN DIALOGU TECHNICZNEGO WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO POLIGONOWEGO SYSTEMU MONITORINGU DLA ZESTAWÓW PRZECIWLOTNICZYCH” CPV 31219000-4; 32323300-6; 44212313-6; 30213100-6; 32420000-3 Otwarcie ofert 24/03/2017 godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa naczyń, sztućców i artykułów jednorazowego użytku" CPV: 15800000-6, 18110000-3, 18930000-7, 18937000-6, 19520000-7, 33711730-3, 33760000-5, 33764000-3, 33772000-2, 39222100-5, 39222110-8…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 20.03.2017 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKACH: AKADEMIK WOJSKOWY NR 2, DOM STUDENCKI NR 1, BUDYNEK NR 114 I NR 19” CPV:71220000-6 Otwarcie ofert: 20.03.2017…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „SPORZĄDZENIE ZAMIENNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH” CPV: 71221000-3 Otwarcie ofert: 15.03.2017r., god…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 14810000-2, 14820000-5, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 24450000-3, 24910000-6, 30197100-7, 30197110-0, 33141128-3, 38730000-8, 391…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego” CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30237200-1, 30214000-2, 30231300-0, 30216110-0,30234100-9, 30121100-4, 48322000-1, 48317000-3, 30191400-8 Otwarcie ofert: 11.04.2017  …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych” CPV: 15894300-4 Otwarcie ofert: 07.03.2017 r. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze INFORMACJA Z OTWARCIA Wyjaśnienie nr 1 Peł…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na: „DOSTAWĘ NIESTANDARDOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OBRAZOWEJ” CPV 32581100-0, 30237240-3 Otwarcie ofert 07/03/2017r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze ofer…