Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ NIESTANDARDOWYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI OBRAZOWEJ”

CPV 32581100-0, 30237240-3

Otwarcie ofert 07/03/2017r. godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 lutego 2017 o godz. 11.06 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 3 marca 2017 o godz. 09.28 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 7 marca 2017 o godz. 10.10 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 9 marca 2017 o godz. 14.39 Robert Górecki