Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa wyrobów garmażeryjnych chłodzonych”

CPV: 15894300-4

Otwarcie ofert: 07.03.2017 r. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 lutego 2017 o godz. 12.15 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 marca 2017 o godz. 12.07 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 7 marca 2017 o godz. 13.16 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 21 marca 2017 o godz. 11.34 Aleksandra Wierzynkiewicz