Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„SPORZĄDZENIE ZAMIENNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA ROZBUDOWĘ I PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH”

CPV: 71221000-3

Otwarcie ofert: 15.03.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 marca 2017 o godz. 09.37 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 marca 2017 o godz. 09.39 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 9 marca 2017 o godz. 13.42 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 13 marca 2017 o godz. 08.45 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 15 marca 2017 o godz. 10.51 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 27 marca 2017 o godz. 11.44 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.35 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.45 Agnieszka Szymaniak