Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO POLIGONOWEGO SYSTEMU MONITORINGU DLA ZESTAWÓW PRZECIWLOTNICZYCH”

CPV 31219000-4; 32323300-6; 44212313-6; 30213100-6; 32420000-3

Otwarcie ofert 24/03/2017 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 marca 2017 o godz. 08.42 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 24 marca 2017 o godz. 10.21 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 27 marca 2017 o godz. 10.45 Robert Górecki