Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWĘ KABINY DO UZYSKANIA CZYSTOŚCI POWIETRZA SPEŁNIAJĄCEGO NORMY ISO5/6 DO URZĄDZENIA DO BEZPOŚREDNIEJ FOTOLITOGRAFII LASEROWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ”

CPV 39717000-1, 42514310-8, 45331220-4, 44112310-4

Otwarcie ofert: 24/01/2017 godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 stycznia 2017 o godz. 10.23 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 20 stycznia 2017 o godz. 09.44 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 24 stycznia 2017 o godz. 10.20 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2017 o godz. 14.15 Robert Górecki