Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA REMONT KORYTARZA POZIOM I POMIĘDZY KLATKAMI D-E W BUDYNKU NR 100”

CPV:71221000-3, 71240000-2, 71248000-8, 71620000-0

Otwarcie ofert: 17.01.2017r., godz. 12:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 stycznia 2017 o godz. 10.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 10 stycznia 2017 o godz. 12.08 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 12 stycznia 2017 o godz. 11.30 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2017 o godz. 12.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 30 stycznia 2017 o godz. 12.37 Agnieszka Szymaniak