Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA SPRZĘTU I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH”

CPV: 33124130-5, 33140000-3, 33631600-8, 33793000-5, 35113410-6, 38000000-5, 38437000-7, 38515000-8, 39711130-9

Otwarcie ofert: 27.03.2017  godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 marca 2017 o godz. 14.00 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 22 marca 2017 o godz. 14.55 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 marca 2017 o godz. 11.56 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 6 kwietnia 2017 o godz. 12.47 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 kwietnia 2017 o godz. 14.33 Janusz Skrzyński