Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DS 4 DLA POTRZEB ZAKWATEROWANIA PODCHORĄŻYCH
W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331000-6, 71221000-3

Otwarcie ofert: 04.07.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 czerwca 2017 o godz. 11.03 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 22 czerwca 2017 o godz. 11.00 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 22 czerwca 2017 o godz. 13.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 4 lipca 2017 o godz. 10.15 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 19 lipca 2017 o godz. 13.43 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.38 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.47 Agnieszka Szymaniak