Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na:

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA BUDOWĘ BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ ORAZ KOMORY BEZODBICIOWEJ
DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM”

CPV:71320000-7, 71321000-4, 71322000-1

Otwarcie ofert: 03.08.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 czerwca 2017 o godz. 08.52 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2017 o godz. 08.53 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 czerwca 2017 o godz. 08.55 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 czerwca 2017 o godz. 09.08 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 czerwca 2017 o godz. 08.44 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 13 lipca 2017 o godz. 09.56 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 18 lipca 2017 o godz. 09.17 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 lipca 2017 o godz. 09.23 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2017 o godz. 10.48 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 13 września 2017 o godz. 12.34 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.37 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.46 Agnieszka Szymaniak