Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„DOSTAWA MEBLI I WYPOSAŻENIA”

CPV: 34912100-4, 39000000-2, 39100000-3, 39112000-0, 39113100-8, 39113600-3, 39121100-7, 39130000-2, 39134100-1, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39143122-7, 39143210-1, 39150000-8,

39151200-7, 39160000-1, 39299300-7, 44112200-0

Otwarcie ofert: 08.08.2017 r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 lipca 2017 o godz. 14.43 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 24 lipca 2017 o godz. 14.47 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 24 lipca 2017 o godz. 14.50 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2017 o godz. 07.54 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 sierpnia 2017 o godz. 10.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 sierpnia 2017 o godz. 10.36 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 sierpnia 2017 o godz. 14.13 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 sierpnia 2017 o godz. 11.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 10 października 2017 o godz. 13.19 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 17 października 2017 o godz. 08.34 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 lutego 2018 o godz. 11.38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2019 o godz. 09.12 Janusz Skrzyński