Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa automatycznej, skomputeryzowanej maszyny wytrzymałościowej 5000 kN”

CPV: 38425500-5

Otwarcie ofert: 08.09.2017 r.  godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 sierpnia 2017 o godz. 11.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 września 2017 o godz. 10.24 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 26 września 2017 o godz. 15.17 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2018 o godz. 15.14 Janusz Skrzyński