Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”

CPV: 64110000-0, 64112000-4, 64113000-1

Otwarcie ofert: 03.10.2017 r. o godzinie 10:00

 

Zawiadomienie o unieważnieniu

Informacja z otwarcia

Wyjaśnienie nr 1 oraz zmiana nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 28.09.2017 r.

Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 3A – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. Nr 4 – Projekt umowy - po zmianach z dnia 28.09.2017 r.

Zał. Nr 5 – Informacja o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

Zał. Nr 7 – Oświadczenie o wymogach dotyczących realizacji usługi

Zał. Nr 8 – Wykaz zrealizowanych usług


Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 września 2017 o godz. 11.05 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 21 września 2017 o godz. 11.11 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 września 2017 o godz. 14.16 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 września 2017 o godz. 14.17 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 października 2017 o godz. 13.16 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 października 2017 o godz. 14.46 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 października 2017 o godz. 13.56 Aleksandra Wierzynkiewicz