Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego”

CPV: 30231300-0; 30213000-5; 30237000-9; 30232110-8; 30213100-6

Otwarcie ofert: 06.10.2017 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 września 2017 o godz. 15.25 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 6 października 2017 o godz. 12.36 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 października 2017 o godz. 14.30 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 października 2017 o godz. 12.13 Janusz Skrzyński