Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawa mebli laboratoryjnych”

CPV: 39180000-7

Otwarcie ofert: 27.11.2017 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 listopada 2017 o godz. 14.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 27 listopada 2017 o godz. 14.49 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 13 grudnia 2017 o godz. 10.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2018 o godz. 15.09 Janusz Skrzyński