Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na:

„Świadczenie usług pocztowych dla Wojskowej Akademii Technicznej Im. Jarosława Dąbrowskiego”

CPV: 64110000-0

Otwarcie ofert: 08.11.2017 r. o godzinie 10:00

 

Informacja u udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu:

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienie nr 1 oraz zmiana nr 1

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianach 06.11.2017)

Zał. Nr 2A – Wymagania do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zał. Nr 2B – Cena odbioru i dostarczania przesyłek

Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 3A – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. Nr 4 – Projekt umowy (po zmianach 06.11.2017)

Zał. Nr 5 – Informacja o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

Zał. Nr 7 – Oświadczenie o wymogach dotyczących realizacji usługi

Zał. Nr 8 – Wykaz zrealizowanych usług


Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 października 2017 o godz. 14.03 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 października 2017 o godz. 14.04 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 października 2017 o godz. 14.06 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2017 o godz. 15.28 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2017 o godz. 13.44 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2017 o godz. 13.47 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 21 listopada 2017 o godz. 10.41 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 21 listopada 2017 o godz. 10.45 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 10 stycznia 2018 o godz. 10.14 Robert Górecki