Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

"WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ FI 100 I FI 200 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"
"WYMIANA ZEWNĘTRZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ"

CPV: 45231000-5, 45332000-3, 45100000-8, 45232410-9

Otwarcie ofert: 19.12.2017r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 listopada 2017 o godz. 10.33 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 28 listopada 2017 o godz. 11.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 grudnia 2017 o godz. 08.55 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 grudnia 2017 o godz. 08.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 grudnia 2017 o godz. 11.23 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 grudnia 2017 o godz. 12.37 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 12 grudnia 2017 o godz. 10.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 grudnia 2017 o godz. 10.57 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2018 o godz. 15.13 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 stycznia 2018 o godz. 10.34 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.27 Robert Górecki