Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„WYMIANA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ NA ODCINKU DS2-DS3 BIBLIOTEKA GŁÓWNA WAT ORAZ KLUB WAT”

CPV:45314000-1, 45232332-8

Otwarcie ofert: 10.08.2017r., g. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 lipca 2017 o godz. 10.03 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 25 lipca 2017 o godz. 10.04 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 2 sierpnia 2017 o godz. 12.35 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2017 o godz. 14.20 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 3 sierpnia 2017 o godz. 14.21 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2017 o godz. 11.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 września 2017 o godz. 14.14 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.40 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2017 o godz. 12.48 Agnieszka Szymaniak