Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę systemu do pomiaru mikrotwardości”

CPV: 38424000-3

Otwarcie ofert: 19.07.2017r. godz.: 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 lipca 2017 o godz. 11.28 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lipca 2017 o godz. 11.44 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2017 o godz. 12.52 Radosław Jankowski