Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na:

„Dostawę sprzętu transmisji światłowodowej do poligonowego systemu monitoringu na CPSP”

CPV: 38621000-4

Otwarcie ofert: 24.07.2017r godz: 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 lipca 2017 o godz. 09.46 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 7 lipca 2017 o godz. 09.47 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2017 o godz. 14.35 Radosław Jankowski