Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro na:

„REMONT STRZELNICY SZKOLNEJ WAT”

CPV: 45214000-0, 45315700-5, 45331210-1

Otwarcie ofert: 20.07.2017r., godz. 10:00

 Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 lipca 2017 o godz. 12.28 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 20 lipca 2017 o godz. 10.36 Bartosz Tulibacki
Artykuł został zmieniony 31 lipca 2017 o godz. 13.42 Bartosz Tulibacki