Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU CIŚNIENIA WRAZ Z ZESTAWEM KALIBRACYJNYM ORAZ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU SIŁY I PRZYSPIESZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 30237475-9, 31321700-9, 38…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9,45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 39000000-2 Otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pieczywa” CPV: 15811000-6 Otwarcie ofert: 27.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę zunifikowanych podzespołów elektronicznych do rozbudowy AFORS/FOSREM na bazie MIOC”   CPV: 31712000-0 Otwarcie ofert: 22.06.2018r. godz: 12:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę komponentów i instalację systemu dystrybucji gazu na stanowiska badawcze. CPV 44160000-9, 51000000-9 Otwarcie ofert: 26.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH” CPV: 14211000-3, 14810000-2, 18930000-7, 22611000-6, 24312120-1, 24910000-6,  33711900-6, 34927100-2, 34928200-0, 34928300-1, 39157000-7, 39190000-0, 39293300-5, 397…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego, przenośnej stacji PC oraz jednostki centralnej” CPV: 30231300-0, 30213100-6, 30213100-8 Otwarcie ofert: 16.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomieni…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej. CPV 39515410-2, 39515430-8, 39515440-1, 44174000-0 Otwarcie ofert: 20.06.2018r., godzina 10:00    Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont instalacji sanitarnych wraz z przebudową węzła cieplnegow budynku AW-4 - skrzydło prawe w formule ‘zaprojektuj i wykonaj’” CPV: 45400000-1, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 7100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA TABLICY REKLAMOWEJ WAT - BILLBOARDU WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45231400-9, 45311200-2, 45453000-7, 7122100…