Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawa kamery reporterskiej 4K z osprzętem. CPV 32333200-8, 32333000-6, 32333100-7, 32350000-1 Otwarcie ofert: 31.07.2018r., godzina 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na: „Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie” CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9 Otwarcie ofert: 24.07.2018 r. o godzinie 10:00 Pliki do …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego” CPV: 30213100-6, 30232110-8, 30214000-2, 48820000-2, 30191400-8, 30234100-9, 30233132-5, 30231300-0 Otwarcie ofert: 13.08.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Wykonanie, dostawa i uruchomienie źródła sterowanego HPM" CPV: 33158100-0, 48100000-9 Otwarcie ofert: 05.07.2018r. o godzinie 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert P…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Modernizację i rozbudowę sieci teleinformatycznej WAT” CPV: 45314000-1 Otwarcie ofert: 11.07.2018 godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pr…

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE” CPV: 66512000-2, 66515000-3, 66514110-0, 66516100-1   Otwarcie ofert: 06.07.2018 r. godz. 11:45 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA CHROMATOGRAFÓW” CPV: 38432200-4, 38433000-9 Otwarcie ofert: 31.07.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Przeprowadzenie okresowej kontroli pięcioletniej oraz rocznej stanu technicznego  obiektów budowlanych Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 71356100-9 Otwarcie ofert: 06.07.2018r. godz: 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT SANITARIATÓW W PIONIE KSZTAŁCENIA W BUDYNKU NR 100” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 04.07.2018, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę aparatury do badania gruntów. CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 29.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wersja og…