Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: "Zestaw developerski DLP LightCrafter Evaluation Module z zasilaczem sieciowym 5V min. 15W" "Kabel wideo, wtyk HDMI, wtyk miniHDMI, długość min. 2m." Kabel USB, wtyk USB typ A, wtyk Mini USB typ B, długość min. 2m." …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” CPV: 39112000-0, 39113100-8, 39121100-7, 39132100-7, 39136000-4, 39141100-3, 39141300-5, 39150000-8, 39299300-7 Otwarcie ofert: 15.05.2018r godz: 10:00   Pliki do p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i montaż defibrylatorów oraz szkolenie pracowników WAT z ich obsługi" CPV: 33182100-0 Otwarcie ofert: 19.04.2018r. 26.04.2018r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW ŚLEDZENIA MARKERÓW, SYSTEMÓW VR ORAZ SYMULACJI SIECI ŁĄCZNOŚCI” CPV: 48000000-8, 30230000-0, 44200000-2, 30232000-4, 32581100-0 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 54 DO POTRZEB CENTRUM ROBOTÓW MOBILNYCH” CPV: 45400000-1, 45100000-8, 45330000-9, 44160000-9, 45310000-3, 39000000-2 Otwarcie ofert: 10.04.2018r., godz. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Obsługę logistyczną XV Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI’2018 ” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4 Otwarcie ofert: 21.03…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę spektrometru fotoelektrycznego z potencjostatem" CPV: 38433000-9, 38400000-9, 79941000-2 Otwarcie ofert: 28.03.2018r., godz. 11:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do systemów BSP, DSTS i zarządzania ogniem artyleryjskim” CPV: 48000000-8, 30232000-4 Otwarcie ofert: 26.04.2018 r. 08.05.2018 r. godz. 10:00 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę środków czystości oraz środków higieny CPV:  39800000-0, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6, 39831200-8, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39831300-9, 39832000-3, 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6,  3981…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Wykonanie i dostawę modułowego układu do detekcji śladowych ilości materiałów wybuchowych wyposażonego w spektrometr ruchliwości jonów” CPV: 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 38540000-2, 38434…