Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWA I INSTALACJA SYSTEMU FOTOSPEKTROMETRYCZNEGO O DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM ORAZ SZKOLENIEM” CPV: 38500000-0 Otwarcie ofert: 17.07.2018r., godz. 10:00   Pliki d…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę materiałów i odczynników do badań biologicznych” CPV: 24200000-6; 24210000-9; 24311470-2; 24900000-3; 33124100-6; 33694000-1; 33696300-8; 33696500-0; 38437000-7; 38437000-7;   Otwarcie ofert: 06.06.2018r.  godz. 11:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i oprogramowania szyfrującego” CPV:30233000-1, 30213000-5, 30231300-0, 30213100-6, 30213300-8, 30216110-0, 30232100-5, 30233000-1, 302331…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ KOMORY RĘKAWICOWEJ 1-STANOWISKOWEJ, PRECYZYJNEJ PIŁY TARCZOWEJ I SZLIFIERKO-POLERKI Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38000000-5, 42631000-8 Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu cyfrowego z wyposażeniem. CPV 38511100-1, 38518100-0 Otwarcie ofert: 04.06.2018r., godzina 11:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, sprzętu sieciowego, części i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania” CPV: 30213000-5, 38652100-1, 30232110-8, 48823000-3, 30213100-6, 30191400-8…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „PRZEBUDOWA ZAPLECZA NAUKOWO - BADAWCZEGO ZAKŁADU RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ W BUDYNKU NR 55 WTC ORAZ AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ” CPV: 45262700-8, 45400000-1, 45100…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa stanowiska do pracy z oprogramowaniem obrazowym” CPV: 30200000-1; 30231300-0; 32582000-6 Otwarcie ofert: 25.06.2018 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pojazdów silnikowych do utrzymania dróg” CPV: 34144400-2 Otwarcie ofert: 22.05.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW DO BADANIA SPŁONEK AMUNICJI STRZELECKIEJ ORAZ ODPORNOŚCI KAMIZELEK KULOODPORNYCH” CPV: 38540000-2, 60100000-9, 80510000-2 Otwarcie ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zaw…