Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu biurowego, RTV i AGD” CPV: 09211000-1, 30191000-4, 30191400-8, 30233151-4, 31521100-5, 31521200-6, 32300000-6, 32324400-4, 32324600-6, 32331200-4, 32351000-8, 38650000-6, 38651000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:  „Dostawę drobnego sprzętu kuchenno-stołowego oraz wyposażenia  i urządzeń dla stołówek i restauracji Wojskowej Akademii Technicznej’ CPV: 39220000-0 Otwarcie ofert: 12.12.2018r., 14.12.2…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego” Otwarcie ofert: 02.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń i laboratoriów w budynku nr 100 i 65” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 14.12.2018 godz 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych” Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.e…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę środków kosmetycznych” CPV: 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6, 39313000-9, 39812000-7, 39830000-9   Otwarcie ofert: 11.12.2018r. godz: 11:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” Otwarcie ofert: 03.01.2019r. godz 10:00 PLIKI DO POBRANIA Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” Otwarcie ofert: 07.01.2019r. godz 11:30 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i uruchomienie stanowiska do fotolitografii warstw epitaksjalnych z HgCdTe i supersieci II-rodzaju” CPV: 38636000-2 Otwarcie ofert: 05.12.2018 godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych” CPV: 39131000-9; 39121100-7; 39121200-8 Otwarcie ofert: 30.11.2018 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z…