Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń nr 5 i 6 (sale wykładowe) w budynku nr 23A” CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 13.11.2018r godz: 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH" CPV 30211500-6, 30237140-2, 30220000-7, 30234100-9, 30234500-3, 30237280-5, 30237230-0, 30237200-1, 30237450-8 Otwarcie ofert: 09.11.2018r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ" CPV 38540000-2, 48420000-8 Otwarcie ofert: 08.11.2018r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie Nr 1 treści ogło…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego do laboratorium” CPV:39180000-7; 39515440-1; 30237260-9; 39121100-8; 39131000-9; 39121100-7; 39111100-4; 39112000-0 Otwarcie ofert: 05.11.2018 r.  godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego” CPV: 42620000-8, 42621000-5, 34910000-9, 42631000-8, 39181000-4, 31730000-2, 31720000-9, 44510000-8, 44200000-2 Otwarcie ofert: 06.11.2018r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodnikówi oznakowanie parkingów WAT” CPV: 34928200-0; 45233253-7; 34996300-8 Otwarcie ofert: 08.11.2018 r.  godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 100 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - WYKONANIE PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 056 I 058” CPV: 45330000-9, 45400000-1, 45310000-3 Ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne XXIX Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn" CPV: 55270000-3, 55300000-3, 55400000-4, 98351100-9, 63511000-4 Otwarcie ofert: 15.10.2018r., godz. …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU KOMORY BEZODBICIOWEJ DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM I BUDOWA KOMORY DO BADAŃ IMPULSÓW HPEM” CPV: 45200000-9, 45400000-1, 44160000-9, 39000000-2, 45100000-8, 45310000-3, 45331200-1, 44160000…