Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Remont ogrodzenia hangaru nr 7, chodnikówi oznakowanie parkingów WAT”

CPV: 34928200-0; 45233253-7; 34996300-8

Otwarcie ofert: 08.11.2018 r.  godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 października 2018 o godz. 11.31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 30 października 2018 o godz. 14.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2018 o godz. 13.32 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 listopada 2018 o godz. 12.02 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 12.20 Janusz Skrzyński