Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI
DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1, 39000000-2, 71000000-8

Otwarcie ofert: 08.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 października 2018 o godz. 14.40 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 października 2018 o godz. 14.41 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 października 2018 o godz. 14.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 października 2018 o godz. 14.49 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 listopada 2018 o godz. 10.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 listopada 2018 o godz. 14.24 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.34 Robert Górecki