Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 100 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.
- WYKONANIE PIONÓW INSTALACJI HYDRANTOWEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NR 056 I 058”

CPV: 45330000-9, 45400000-1, 45310000-3

Otwarcie ofert: 09.11.2018r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 października 2018 o godz. 15.27 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 października 2018 o godz. 14.47 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 31 października 2018 o godz. 14.49 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 12.09 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2018 o godz. 13.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2018 o godz. 13.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 9 listopada 2018 o godz. 10.42 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 grudnia 2018 o godz. 11.55 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 12.35 Robert Górecki