Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa i montaż wyposażenia pomocniczego do laboratorium”

CPV:39180000-7; 39515440-1; 30237260-9; 39121100-8; 39131000-9; 39121100-7; 39111100-4; 39112000-0

Otwarcie ofert: 05.11.2018 r.  godz. 12:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 października 2018 o godz. 13.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 października 2018 o godz. 13.38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 13.38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 5 listopada 2018 o godz. 13.41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 listopada 2018 o godz. 10.41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 12.27 Janusz Skrzyński