Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę wyposażenia warsztatowego dla hangaru lotniczego”

CPV: 42620000-8, 42621000-5, 34910000-9, 42631000-8, 39181000-4, 31730000-2, 31720000-9, 44510000-8, 44200000-2

Otwarcie ofert: 06.11.2018r godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 października 2018 o godz. 12.57 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 6 listopada 2018 o godz. 13.21 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 23 listopada 2018 o godz. 14.03 Radosław Jankowski