2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę spektrometru fotoelektrycznego z potencjostatem" CPV: 38433000-9, 38400000-9, 79941000-2 Otwarcie ofert: 28.03.2018r., godz. 11:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania do systemów BSP, DSTS i zarządzania ogniem artyleryjskim” CPV: 48000000-8, 30232000-4 Otwarcie ofert: 26.04.2018 r. 08.05.2018 r. godz. 10:00 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę środków czystości oraz środków higieny CPV:  39800000-0, 39811300-3, 39830000-9, 39831000-6, 39831200-8, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39831300-9, 39832000-3, 33711520-8, 33711610-6, 33711900-6,  3981…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA DO LABORATORIUM PROJEKTOWO-BADAWCZEGO” CPV: 48000000-8, 30230000-0 Otwarcie ofert: 25.04.2018r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę i montaż mebli biurowych” CPV: 39130000-2 Otwarcie ofert: 22.03.2018r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę o wartości poniżej 221 000 euro na: „Obsługę logistyczną XV Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI’2018 ” CPV: 55270000-3, 98351110-2, 92300000-4 Otwarc…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Remont pomieszczeń socjalnych i sanitariatów w budynku nr 52” CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45331210-1 Otwarcie ofert: 21.03.2018 r.  godz. 10.00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wybo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Wykonanie, dostawę i uruchomienie źródła sterowanego HPM" CPV 33158100-3, 48100000-9 Otwarcie ofert: 26.03.2018r., godzina 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowan…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "WYKONANIE I DOSTAWĘ KOMPLETU ELEMENTÓW UKŁADU STEROWANIA SAMOLOTU" CPV 34731000-0 Otwarcie ofert: 27.02.2018r.   o godzinie: 10:00 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Usługę druku i dostawę czasopisma "Głos Akademicki" w latach 2018 - 2020" CPV 79823000-9 Otwarcie ofert: 28.02.2018r., godzina 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Inform…