2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU CIŚNIENIA WRAZ Z ZESTAWEM KALIBRACYJNYM ORAZ ELEMENTÓW UKŁADU POMIAROWEGO DO POMIARU SIŁY I PRZYSPIESZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 30237475-9, 31321700-9, 38…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pieczywa” CPV: 15811000-6 Otwarcie ofert: 27.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wersja SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę zunifikowanych podzespołów elektronicznych do rozbudowy AFORS/FOSREM na bazie MIOC”   CPV: 31712000-0 Otwarcie ofert: 22.06.2018r. godz: 12:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę komponentów i instalację systemu dystrybucji gazu na stanowiska badawcze. CPV 44160000-9, 51000000-9 Otwarcie ofert: 26.06.2018r., godzina 10:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarci…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę i montaż rolet wewnętrznych, verticali, żaluzji oraz folii okiennej. CPV 39515410-2, 39515430-8, 39515440-1, 44174000-0 Otwarcie ofert: 20.06.2018r., godzina 10:00    Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: „Dostawę materiałów i odczynników do badań biologicznych” CPV: 24200000-6; 24210000-9; 24311470-2; 24900000-3; 33124100-6; 33694000-1; 33696300-8; 33696500-0; 38437000-7; 38437000-7;   Otwarcie ofert: 06.06.2018r.  godz. 11:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ KOMORY RĘKAWICOWEJ 1-STANOWISKOWEJ, PRECYZYJNEJ PIŁY TARCZOWEJ I SZLIFIERKO-POLERKI Z WYPOSAŻENIEM” CPV: 38000000-5, 42631000-8 Otwarcie ofert: 04.06.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zawiadomi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: Dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu cyfrowego z wyposażeniem. CPV 38511100-1, 38518100-0 Otwarcie ofert: 04.06.2018r., godzina 11:00   Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę pojazdów silnikowych do utrzymania dróg” CPV: 34144400-2 Otwarcie ofert: 22.05.2018r., godz. 10:00   Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ Pełna w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ PRZYRZĄDÓW DO BADANIA SPŁONEK AMUNICJI STRZELECKIEJ ORAZ ODPORNOŚCI KAMIZELEK KULOODPORNYCH” CPV: 38540000-2, 60100000-9, 80510000-2 Otwarcie ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00 Pliki do pobrania Zaw…