2018

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO PROGRAMOWALNYCH SIECI RADIOWYCH, STANOWISKA LABORATORYJNEGO SIECI STEROWANYCH PROGRAMOWO SDN ORAZ ANALIZATORA WIDMA, PRACUJĄCEGO W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 9 KHZ …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych” CPV: 34300000-0, 42650000-7, 42660000-0,…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę nośnika mobilnego stanowiska badawczego, na płycie podłogowej pojazdu produkowanego seryjnie, realizującego pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku wysoko zurbanizowanym…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Rozbudowę infrastruktury IT na potrzeby Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS” CPV: 30211000-1, 30213300-8, 30233141-1 Otwarcie ofert: 05.10.2018r godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiado…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę wyrobów garmażeryjnych chłodzonych” CPV: 15894300-4 Otwarcie ofert: 06.09.2018 r., godz. 11:00   Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna wers…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW STOLARSKICH I WYPOSAŻENIA STOLARNI” CPV: 03418100-4, 09211000-1, 09221000-4, 14810000-2, 14820000-5, 19211100-9, 19212500-0, 19243000-1, 19512000-8, 19520000-7, 24450000-3, 249…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę ochronnych pasów odblaskowych” CPV: 18143000-3 Otwarcie ofert: 07.09.2018 r. 18.09.2018r. godz. 11:00 13:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o odrzu…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa trofeów (pucharów, statuetek i pater) wraz z usługą grawerowania” CPV: 39298700-4 Otwarcie ofert: 03.09.2018 r. godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty In…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę materiałów hydraulicznych CPV: 44425000-5, 09211000-1, 19510000-4, 24910000-6, 24950000-8, 24951130-5, 24963000-2, 31523200-0, 31730000-2, 34300000-0, 34312500-2, 34928472-7, 35121500-3, 35125100-7, 38421…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia mikroskopu cyfrowego KEYENCE VHX 6000" CPV: 38519200-8, 38519000-6, 38519100-7, 38623000-8, 60100000-9 Otwarcie ofert: 05.09.2018r. godz.: 12:00   Pliki do pobrania: Zawia…