Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawa komputerów wraz z akcesoriami i urządzeń sieciowych”

CPV: 30121100-4, 30213000-5, 30213100-6, 30216110-0, 30231300-0, 30232110-8, 30234100-9, 30237200-1, 30237270-2, 32413100-2, 32420000-3

Otwarcie ofert: 30.10.2018 r.   godz. 10:00

Unieważniono Zadanie nr 1

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 września 2018 o godz. 09.45 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 21 września 2018 o godz. 09.47 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 września 2018 o godz. 08.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 października 2018 o godz. 09.05 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 października 2018 o godz. 13.25 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 października 2018 o godz. 13.33 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 15 października 2018 o godz. 14.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 18 października 2018 o godz. 14.29 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 30 października 2018 o godz. 11.38 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2018 o godz. 10.44 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 28 stycznia 2019 o godz. 14.26 Janusz Skrzyński