Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

Dostawę świeżych warzyw i owoców

CPV:

03221112-4, 03212100-1, 03221100-7, 03221110-0, 03221111-7, 03221112-4, 03221113-1, 03221120-3, 03221200-8, 03221212-5, 03221230-7, 03221240-0, 03221260-6, 03221270-9, 03221300-9, 03221320-5, 03221400-0, 03221410-3, 03221420-6, 03221430-9, 03221440-2, 03222313-0, 03222321-9, 03222322-6, 03222330-5, 03222333-6, 03222334-3

Otwarcie ofert: 10.10.2018r. godz 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 września 2018 o godz. 11.46 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 19 września 2018 o godz. 11.49 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 10 października 2018 o godz. 11.21 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 31 października 2018 o godz. 11.39 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 13.56 Teresa Lewczuk