Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa 27 defibrylatorów AED i  1 defibrylatora szkoleniowego dla WAT wraz z montażem i szkoleniem pracowników WAT z ich obsługi”

CPV: 33182100-0

Otwarcie ofert: 16.10.2018 r. 19.10.2018 r.  godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 października 2018 o godz. 14.11 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 12 października 2018 o godz. 14.41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 19 października 2018 o godz. 13.01 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 21 listopada 2018 o godz. 11.45 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 listopada 2018 o godz. 09.10 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 26 listopada 2018 o godz. 09.19 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 stycznia 2019 o godz. 12.17 Janusz Skrzyński