Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ POJAZDÓW”

CPV 34110000-1, 34133000-8

Otwarcie ofert: 05.10.2018 godz:10:00

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 września 2018 o godz. 08.47 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 5 października 2018 o godz. 10.11 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 8 października 2018 o godz. 10.24 Robert Górecki